Showing 1–30 of 41 results

จานเหลี่ยมเซรามิกพอร์ชเลนส์

จานเหลี่ยม เนื้อเซรามิก ใช้สำหรับใส่อาหาร มีทั้งทรงผืนผ้าและจตุรัส สามารถใช้เข้าเตาอบ เข้าไมโครเวฟ และ เครื่องล้างจานได้ บางรุ่นมีลวดลายบนจานให้เลือกใช้