Showing 1–30 of 140 results

เครื่องลายไทย – เครื่องสังฆภัณฑ์
เครื่องสังฆภัณฑ์ ขันลายไทย ขันน้ำ พานชนิดต่างๆ ที่ใช้ในพิธีแต่งงาน งานบวช และ งานพิธีทางศาสนา

กระบอก/กระติกน้ำสูญญากาศ เหยือก กาน้ำชา

กาน้ำชาลายไทย(ดอกมะลิ) 12 ซม. ตราเพชร