Showing 1–30 of 67 results

เครื่องชุดจานชาม – เคลือบสี พ่นลายเป็นลวดลายต่างๆ
จาน-ชาม เคลือบสี พ่นลายต่างๆ เคลือบด้วยน้ำยาสำหรับทำภาชนะเคลือบโดยเฉพาะ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สามารถบรรจุอาหารได้ตามปกติ