นโยบายความเป็นส่วนตัว – Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เพื่อการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เราจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ www.raykitchenware.com ทั้งหมด ข้อมูลที่ให้ผ่านระบบเครือค่ายอินเทอร์เน็ต เช่นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ (IP Address) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) คุกกี้ (Cookie) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) รายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry Form) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับเว็บไซต์เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และอื่นๆในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์

เนื่องด้วยทางเว็บไซต์ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทางเว็บไซต์จะคุ้มครองข้อมูลส่วยบุคคลไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง ยกเว้นในกรณีเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น มาสร้างบริการที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

 

ด้วยความเคารพ, จากทางเรา RayKitchenware – ขอบคุณและขอให้มีความสุขกับการเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านครับ

Ray Kitchenware
เจ้าของร้าน