Showing all 28 results

กระทะร้อน

กระทะร้อน หรือ จานร้อน ทำจากเหล็ก เป็นกระทะก้นแบนใช้สำหรับใส่อาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จเสริฟร้อนๆพร้อมกระทะ มาพร้อมไม้รองขนาดพอดีกับกระทะ -กระทะร้อนเหล็ก,กระทะเทปันยากิ,จานร้อนเหล็กดำ,กระทะร้อนญี่ปุ่น,หอยทอดกระทะร้อน,กระทะเหล็กดำ

-21%

กระทะจานร้อน

ที่คีบจานร้อน

฿62.00 ฿49.00