แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

ผลิตภัณฑ์ใช้กับไมโครเวฟ

ผลิตภัณฑ์ใช้กับไมโครเวฟ ไมโครเวฟแวร์(Microwaveware) – อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้กับไมโครเวฟ เช่น ชามไมโครเวฟ ถ้วยอุ่นไม่โครเวฟ กล่องเหลี่ยม โถอุ่น ชามตะแกรง ฝาชีไมโครเวฟ พิมพ์ขนมอบ