Showing 1–30 of 60 results

ถาด กะบะ ตะกร้า

ถาด กะบะ ตะกร้า – อุปกรณ์จัดวางอาหาร ขนมปัง เค้ก จัดเสริฟอาหาร หรือ เก็บจานชาม
ถาดเสริฟ ถาดโชว์เค้ก ถาดใส่ขนมปัง ถาด กระบะเก็บจานชาม กะบะเก็บโต๊ะอาหาร