แสดง 10 รายการ

ตะหลิว กระบวย

ตะหลิว กระบวย ใช้สำหรับผัดหรือตักอาหาร ทนต่อความร้อนสูง นิยมใช้กับกระทะเทฟลอน เพราะไม่ทำอันตรายต่อผิวกระทะ ตะหลิวไนล่อน กระบวยไนล่อน ทัพพีไนล่อน