Showing all 11 results

เหยือกน้ำ

เหยือกน้ำ เนื้อพลาสติก ใช้สำหรับใส่น้ำรินเสริฟ มีแบบมีสเกลและไม่มีสเกล มาพร้อมฝาปิดกันฝุ่น สามารถใส่น้ำแข็งเพิ่มความเย็นได้ มีหลายแบบให้เลือก เหยือกน้ำมีสเกล,เหยือกใส่น้ำแข็ง,เหยือกรินน้ำ,เหยือกน้ำมีลอน,เหยือกน้ำเก็บความเย็น

-11%

กระบอก/กระติกน้ำสูญญากาศ เหยือก กาน้ำชา

เหยือกน้ำมีฝา 2.5 ลิตร rw0105 ตราเรืองวา

฿74.00 ฿66.00
-11%

กระบอก/กระติกน้ำสูญญากาศ เหยือก กาน้ำชา

เหยือกน้ำมีสเกล 1.2 ลิตร rw0161 ตราเรืองวา

฿65.00 ฿58.00
-11%

กระบอก/กระติกน้ำสูญญากาศ เหยือก กาน้ำชา

เหยือกน้ำมีสเกล 2 ลิตร rw0171 ตราเรืองวา

฿112.00 ฿100.00
-10%

กระบอก/กระติกน้ำสูญญากาศ เหยือก กาน้ำชา

เหยือกน้ำสี่เหลี่ยม 1.6 ลิตร rw0139 ตราเรืองวา

฿62.00 ฿56.00