Showing 1–30 of 40 results

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ – ใช้สำหรับเก็บน้ำสะอาดในบ้าน มีฝาปิดกันฝุ่นละออง ขอบถังมีหูสำหรับหิ้ว มีขนาดตั้งแต่ 30-200 ลิตร หรือสามารถนำไปใช้เก็บข้าวสาร หรือ วัตถุดิบอื่นๆได้