Showing 1–30 of 32 results

ถ้วยน้ำจิ้ม

ถ้วยน้ำจิ้ม ใช้สำหรับใส่น้ำจิ้ม มีหลายทรงให้เลือก ทั้งทรงมาตรฐาน กลม เหลี่ยม ทรงใบไม้ ทรงหยดน้ำ มีทั้งแบบตื้นและลึก ยังมีแบบแบ่งช่อง 2ช่อง และ  3ช่อง ให้เลือกอีก
-ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิค จานน้ำจิ้มเซรามิค ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม ถ้วยน้ำจิ้มสามช่อง