Showing 1–30 of 84 results

ชามเซรามิค

ชามเซรามิค ใช้สำหรับใส่น้ำแกง มีทรงให้เลือกหลายแบบ ทั้งทรงปากบาน ทรงตรง ทรงถ้วย มีรุ่นสีขาวล้วนและรุ่นลาย โดยแบ่งได้หลายแบบตามการใช้งาน -ชามเซรามิค ชามซุป ชามสลัด ชามข้าว ชามญี่ปุ่น ชามลึก ชามผลไม้