Showing 1–30 of 35 results

จานเปลเซรามิกพอร์ชเลนส์

จานเปล เนื้อเซรามิกอย่างดี มีทั้งทรงเหลี่ยมและทรงรี เนื้อพอร์ชเลนส์ สามารถใช้กับไมโครเวฟ เตาอบ เครื่องล้างจานได้ จาเปลมีทั้งแบบสีขาวล้วน และ มีลวดลายบนจาน