Showing 1–30 of 31 results

ถาดไม้

ถาดไม้ ทำจากไม้เนื้อดีหลากหลายชนิด เช่น ไม้ยางพารา ไม้จามจุรี ทำถาดออกมาทั้ง ถาดเสริฟ ถาดพิซซ่า ถาดเหลี่ยม ถาดกลม ถาดหลุม ถาดกาแฟ ถาดอาหารว่าง ถาดรูปขนมปัง ถาดรูปกระต่าย ถาดใส่โทส

ชั้นวางของไม้

ชั้นไม้วางขนม 2 ชั้น

฿480.00

ชั้นวางของไม้

ชั้นไม้วางขนม 3 ชั้น

฿0.00