แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

ตะหลิวไม้-ทัพพีไม้

ตะหลิว-ทัพพีไม้ ทำจากไม่เนื้อดีมีสินค้าหลายชนิด มีทัพพีไม้ ตะหลิวโปร่ง ตะหลิวทึบ กระบวย ทัพพีตักข้าว และ ทัพพีอีกหลากหลายชนิด