Showing all 2 results

กระบวยทองเหลือง

กระบวยทองเหลือง ใช้สำหรับตักน้ำเชื่อม น้ำจิ้ม ปลายมีของุ้มใช้สำหรับเกี่ยวกับขอบโหล เนื้อทองเหลืองหนา ทนทาน แข็งแรง ไม่เป็นสนิม