แสดง %d รายการ

เชี่ยนหมากลายไทย ชุดเชี่ยนหมาก

เชี่ยนหมากลายไทย หรือ ชุดเชขี่ยนหมาก ทำจากอลูมิเนียมตอกลายไทย มีสำรับสำหรับใส่หมาก และ แก้วน้ำลายไทยในชุด ฝาเจาะรูสำหรับทิ้งน้ำปิดบนถาดรองน้ำทิ้ง

-9%