Showing all 20 results

กระทะปิ้งย่างเกาหลี

กระทะปิ้งย่างเกาหลี หรือ กระทะหมูกระทะ ใช้สำหรับปิ้งย่าง บางรุ่นสามารถถอดฝาเปลี่ยนได้ มีทั้งแบบใช้กับเตาแก๊สและเตาถ่าน และมีแบบผิวเคลือบเทฟล่อนด้วย เรียกตามชื่อการใช้งานเช่น กระทะหมูกระทะ กระทะย่างบาร์บีคิว กระทะเกาหลี กระทะปิ้งย่าง กระทะเจงกิสข่าน

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะย่างเกาหลี 30 ซม. ตราร่ม

฿144.00
-21%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะย่างเกาหลี 30 ซม. ตราเรือรบ

฿165.00 ฿130.00
-20%

กระทะปิ้งย่างเกาหลี

กระทะย่างเกาหลี 30 ซม.ตราจระเข้

฿250.00 ฿199.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะย่างเกาหลี 35 ซม. ตราร่ม

฿209.00
-21%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะย่างเกาหลี 35 ซม. ตราเรือรบ

฿240.00 ฿189.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะย่างเกาหลี 40 ซม. ตราร่ม

฿264.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะย่างเกาหลี 40 ซม. ตราเรือรบ

฿300.00 ฿240.00

กระทะปิ้งย่างเกาหลี

กระทะเกาหลีเทฟลอน 30 ซม.ตราศรคู่

฿190.00
-20%
฿460.00 ฿368.00
-20%
฿700.00 ฿560.00
-20%
฿860.00 ฿688.00
-20%
฿1,060.00 ฿848.00

กระทะปิ้งย่างเกาหลี

ที่ยกเตาหมูกระทะ ตราศรคู่

฿140.00
-21%
฿95.00 ฿75.00