Showing all 27 results

ตะขอแขวน ที่เสียบ

ตะขอแขวน ที่เสียบอาหาร ใช่สำหรับแขวนเป็ด แขวนไก่ แขวนเนื้อ แขวนปลา โดยมีหลายแบบเช่น ตะขอสี่แฉก ตะขอตัวเอส ตะขอเกี่ยวไก่ต้ม ตะขอคู่ ตะขอแขวนหมูแดง ตะขอแขวนคู่ ตะขอแขวนลูกชิ้น เสียบเนื้อ เสียบบาร์บีคิว