แสดง %d รายการ

เช็คเกอร์

เช็คเกอร์ ใช้สำหรับผสมคอกเทล เหล้า หรือ เครื่องดื่มต่างๆ ทำจากสแตนเลสทั้งใบ สามารถเปิดได้ทั้งฝากรอง และ คอขวด มีหลายขนาดให้เลือกใช้

กระป๋อง เชคเกอร์ ขันน้ำ แก้วน้ำ ถ้วยน้ำ

กระบอกเช็คเกอร์ 350 มล. 202G นาโนเทค