แสดง 4 รายการ

เช็คเกอร์

เช็คเกอร์ ใช้สำหรับผสมคอกเทล เหล้า หรือ เครื่องดื่มต่างๆ ทำจากสแตนเลสทั้งใบ สามารถเปิดได้ทั้งฝากรอง และ คอขวด มีหลายขนาดให้เลือกใช้