แสดง 20 รายการ

กระติกน้ำสุญญากาศ

กระติกน้ำสุญญากาศ ใช้ใส่น้ำเพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิ เก็บได้ทั้งร้อนและเย็น โดยมีรูปทรงหลากหลาย เช่น เหยือกน้ำสุญญากาศ กระติกน้ำสุญญากาศ เหยือกน้ำมีไส้กรอง เหยือกกาแฟสุญญากาศ กระติกน้ำเก็บความเย็น

-10%
-21%
-10%
-21%
-21%
-21%
-21%
-22%
-20%
-15%
-21%
-11%
-21%
-17%
-21%
-17%
-10%
-21%
-16%