Showing all 20 results

กระติกน้ำสุญญากาศ

กระติกน้ำสุญญากาศ ใช้ใส่น้ำเพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิ เก็บได้ทั้งร้อนและเย็น โดยมีรูปทรงหลากหลาย เช่น เหยือกน้ำสุญญากาศ กระติกน้ำสุญญากาศ เหยือกน้ำมีไส้กรอง เหยือกกาแฟสุญญากาศ กระติกน้ำเก็บความเย็น