แสดง 27 รายการ

ถาดเสริฟอาหารเหลี่ยม

ถาดเสริฟเหลี่ยม ใช้สำหรับเสริฟน้ำ เสริฟอาหาร เป็นถาดก้นเรียบ มีขอบกันตก มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 35-60 ซม. มีทั้งแบบเนื้อหนา และ เนื้อบาง

-19%
-15%
-13%
-11%
-31%
-27%
-22%
-20%
-16%
-11%
-10%
-12%
-23%
-21%
-20%
-19%
-17%
-11%
-22%
-22%
-20%
-21%
-20%
-21%
-11%
-21%