Showing all 12 results

ถาดรองของทอด

ถาดรองของทอด ใช้สำหรับวางของทอด มีตะแกรงหรือถาดมีรูสำหรับสะเด็ดน้ำมัน
-ถาดเจาะรูสแตนเลส ถาดพร้อมตะแกรง ถาดตะแกรงรองของทอด