แสดง 12 รายการ

ถาดรองของทอด

ถาดรองของทอด ใช้สำหรับวางของทอด มีตะแกรงหรือถาดมีรูสำหรับสะเด็ดน้ำมัน
-ถาดเจาะรูสแตนเลส ถาดพร้อมตะแกรง ถาดตะแกรงรองของทอด

-17%
-16%
-15%
-13%
-9%