เงื่อนไขและข้อตกลง – Term and Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเว็บไซต์ของทางร้าน Raykitchenware.com, ร้านของเราเปิดให้บริการสั่งซื้ออุปกรณ์ทำครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และ สินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลและทำกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ข่าวสาร เพื่อนการสื่อสารระหว่างทางร้าน กับ ผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก (“registered user”) และ ผู้เยี่ยมชมทั่วไป (“guest”) บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าสมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซต์รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนด และ ข้อตกลงในการให้บริการของทางเว็บไซต์ทุกประการ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่สามารถปฏิบัติตาม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

เว็บไซต์ Raykitchenware.com สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นใคร อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเรา จะกำหนดให้ท่านต้องทำการให้ข้อมูลบุคคล และ ข้อมูลทางการเงิน (“หมายเลขบัตรเครดิต”) หรือ การสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด

ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้า หรือ ทำธุรกรรมกับทางเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าให้เข้าใจดีเสียก่อน เพื่อเป็นประโยนช์ของท่านและความสะดวกแก่การซื้อสินค้า การเลือกซื้อสินค้าอยู่ที่ความพิจารณาและตัดสินใจที่แน่นอนของท่านเอง

ด้วยความเคารพ, จากทางเรา RayKitchenware – ขอบคุณและขอให้มีความสุขกับการเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านครับ

Ray Kitchenware
เจ้าของร้าน