ปิ่นโตเคลือบเหลืองกุหลาบ 14 ซม. 4 ชั้น ตราเพนกวิน

  • ปิ่นโตเคลือบเหลืองกุหลาบ 14 ซม. 4 ชั้น ตราเพนกวิน
  • เหมาะแก่การใช้ไปโรงเรียน ปิกนิค ให้เป็นของขวัญ
  • ตัวโครงเป็นสแตนเลสแข็งแรง ทนทาน ล็อกได้แน่น