ปิ่นโตเคลือบขาว 10 ซม. 3 ชั้น ตรากระต่าย

  • ปิ่นโตเคลือบ สำหรับใส่อาหาร กับข้าว แกง ผัดผัก
  • เหมาะสำหรับใช้ถวายพระ หรือ ใส่อาหารเพื่อประเคน