ทัพพีโปร่ง focus ตราหัวม้าลาย Zebra

  • ทัพพีโปร่ง focus ตราหัวม้าลาย Zebra
  • ใช้สำหรับตักอาหาร ที่ต้องการแยกน้ำ หรือ สะเด็ดน้ำหรือ
  • ใช้ร่วมกับชุดอ่างอุ่นอาหาร ตักของทอด หรือ ของทานเล่น
  • ด้ามจับเป็นแบ็กกาไลท์ ตรงปลายมีรูสำหรับแขวน