แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

ปิ่นโตไมโครเวฟ

ปิ่นโตไมโครเวฟ ใช้สำหรับเก็บอาหารได้หลายชนิดตามจำนวนชั้น โดยแต่ละชั้นสามารถนำไปใช้อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ มีทั้งแบบกลมและเหลี่ยม