Showing 1–30 of 86 results

บรรจุภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์อาหาร – มาตรฐาน Food grade สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารที่เป็นอันตราย
กล่อง Take Away,เซฟตี้ซีล(Safety seal),บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

-11%
Original price was: ฿23.50.Current price is: ฿21.00.
-10%
Original price was: ฿25.50.Current price is: ฿23.00.
-11%
Original price was: ฿9.00.Current price is: ฿8.00.
-12%
Original price was: ฿16.50.Current price is: ฿14.50.
-11%
Original price was: ฿14.25.Current price is: ฿12.75.
-11%
Original price was: ฿16.25.Current price is: ฿14.50.
-15%
Original price was: ฿10.00.Current price is: ฿8.50.
-10%
Original price was: ฿15.00.Current price is: ฿13.50.
-8%
Original price was: ฿6.00.Current price is: ฿5.50.
-7%
Original price was: ฿7.00.Current price is: ฿6.50.
-7%
Original price was: ฿7.50.Current price is: ฿7.00.
-9%
Original price was: ฿11.00.Current price is: ฿10.00.
-12%
Original price was: ฿17.00.Current price is: ฿15.00.
-8%
Original price was: ฿6.50.Current price is: ฿6.00.
-10%
Original price was: ฿10.00.Current price is: ฿9.00.
-10%
Original price was: ฿14.50.Current price is: ฿13.00.
-11%
Original price was: ฿18.50.Current price is: ฿16.50.
-11%
Original price was: ฿33.00.Current price is: ฿29.50.
-10%
Original price was: ฿40.50.Current price is: ฿36.50.
-10%
Original price was: ฿51.00.Current price is: ฿46.00.
-10%
Original price was: ฿42.00.Current price is: ฿38.00.