แสดง %d รายการ

พวงเครื่องปุรง

พวงเครื่องปรุง สำหรับใส่เครื่องปรุง,น้ำส้มสายชู,พริก,น้ำตาล ทำจากพลาสติกเนื้อดี มีทั้งแบบพวงเปล่า และ แบบพวงพร้อมแก้วกระบวยในชุด มีหูหิ้ว และ ฝาปิด