Showing all 8 results

ตะแกรงพลาสติก

ตะแกรงพลาสติก ใช้สำหรับอาหารทะเล ใส่เงิน เอกสาร หรือใช้ร่อนวัตถุดิบ ตะแกรงมีรูเล็กๆรอบๆตัว ระบายน้ำได้ดี มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน