แสดง 13 รายการ

คูลเลอร์น้ำ

คูลเลอร์น้ำ ใช้สำหรับเก็บน้ำดื่ม มีก๊อกสำหรับรินน้ำ ทำจากพลาสติก บางรุ่นสามารถเก็บความเย็นได้ มีหูหิ้วสำหรับนำไปใช้นอกสถานที่ คูลเลอร์น้ำ กระติกคูลเลอร์ คูลเลอร์บอล คูลเลอร์เก็บความเย็น