แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

ถาดสุกี้ ถาดคอนโด

ถาดสุกี้ ถาดคอนโด – เนื้อเมลามีนอย่างดี วางซ้อนกันได้สูงหลายชั้น มีทั้งแบบสั้นและแบบยาว
ถาดสุกี้ ถาดคอนโด ถาดใส่เนื้อ ถาดใส่อาหาร ถาดใส่อาหารซ้อนได้ ถาดชาบู