Showing 1–30 of 32 results

ลายแดนเต้ Dante

แดนเต้ Dante ผลิตภัณฑ์จานชามเมลามีน – ลายดอกไม้สีชมพู เน้นขอบด้วยสีแดง
เมลามีนลายแดนเต้(dante) มีทั้งจาน ชาม แก้ว ถ้วยกาแฟ ช้อน ทัพพี ถาด โถข้าว ถ้วยน้ำจิ้ม จานรอง