แสดง 30 รายการ

โหลฝาพลาสติก

โหลฝาพลาสติก – เป็นโหลเนื้อแก้วใส มีฝาปิดเป็นพลาสติก ใช้สำหรับใส่ผลไม้ อาหาร สิ่งของ ขนม มีหลายแบบ เช่น โหลดองยา โหลเหล้าบ๊วย โหลฝาม่วง โหลฝาเกลียว โหลกลม โหลเหลี่ยม โหลปอน์ดฝาแดง