Showing all 2 results

เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลม Stanley มีทั้งเครื่องเป่าลมร้อนสำหรับฟิลม์หด หรือ ลมเย็นใช้สำหรับเป่าลมเพื่อไล่ฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง มีทั้งความเป็นมาตรฐานในชิ้นงานและความปลอดภัย เหมาะกับงานหลากหลายประเภท