Showing all 29 results

ถังต้มน้ำไฟฟ้า

ถังต้มน้ำไฟฟ้า คูลเลอร์ต้มน้ำ – ใช้สำหรับต้มน้ำให้เดือด สำหรับชงชากาแฟ เหมาะสำหรับใช้ในออฟฟิต ร้านกาแฟ ร้านชา จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ห์
ถังต้มน้ำไฟฟ้า คูลเลอร์ไฟฟ้า หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ถังต้มกาแฟไฟฟ้า คูลเลอร์เสียบปลั๊ก

สินค้าหมดแล้ว
-14%

คูลเลอร์ ถังต้มน้ำไฟฟ้า คูลเลอร์ต้มน้ำร้อน โถจ่ายน้ำ

ถังต้มกาแฟไฟฟ้า 11 ลิตร ตรานกนางนวล

฿10,370.00 ฿8,900.00
สินค้าหมดแล้ว
-36%

เครื่องใช้ไฟฟ้า-แก๊ส

ถังต้มน้ำไฟฟ้า 20 ลิตร HW-EU02 House Worth

฿4,590.00 ฿2,925.00
-39%

เครื่องใช้ไฟฟ้า-แก๊ส

ถังต้มน้ำไฟฟ้า 6.8 ลิตร HW-EU01 House Worth

฿3,590.00 ฿2,200.00
-15%
สินค้าหมดแล้ว