แสดง 3 รายการ

หม้ออัดความดัน

หม้ออัดความดัน – ใช้แรงดันช่วยในการทำให้อาหารเปื่อยยุ่ยอย่างรวดเร็ว
หม้ออัดความดันไฟฟ้า หม้อความดัน หม้อตุ๋นความดัน หม้อตุ๋นอาหาร

-20%
-15%
-15%