แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

หม้อหุงข้าวแก๊ส

หม้อหุงข้าวแก๊ส หม้อหุงข้าวขนาดใหญ่ ที่ได้มาตรฐาน เช่น Lucky Flame, Rinnai, ตราฟูจิมารุ ตราออตโต้ ใช้สำหรับหุงข้าวโดยใช้แก๊ส LPG หุงได้ทั้งข้าวสวย ข้าวมันไก่ ข้าวกล้องซ้อมมือ หุงได้ตั้งแต่ 4-10 ลิตร และมีระบบอุ่นข้าวให้ร้อนอยู่ตลอดเวลา