แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

หม้อตุ๋นไฟฟ้า

หม้อตุ๋นไฟฟ้า – ใช้ตุ๋นอาหารให้เปื่อยยุ่ย ด้วยความร้อนจากไฟฟ้า
หม้อตุ๋นไฟฟ้า หม้อตุ๋นยาจีน หม้อตุ๋นดินเผาไฟฟ้า หม้อตุ๋นอาหาร