แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เตาเคบับ

เตาเคบับ เป็นเตาใช้สำหรับย่างเนื้อเคบับ โดยมีหัวอินฟาเรดให้ความร้อน และมีแกนหมุนให้เนื้อสุกทั่วถึง ใช้สำหรับทำเคบับ ย่างเนื้อย่าง ให้พลังงานโดยแก๊ส LPG