Showing all 5 results

กระทะโรตี

กระทะโรตี หรือ กระทะโรตีสายไหม ทำจากเหล็กแผ่นเนื้อหนา ใช้สำหรับทำโรตี เป็นกระทะหน้าเรียบ ตรงกลางเว้าลงไปเล็กน้อยสำหรับใส่น้ำมัน มีหูจับด้านข้าง

-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะโรตี 16 นิ้ว ตราชาวนา

฿1,750.00 ฿1,400.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะโรตี 18 นิ้ว ตราชาวนา

฿1,940.00 ฿1,550.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะโรตี 20 นิ้ว ตราชาวนา

฿2,025.00 ฿1,620.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะโรตี 22 นิ้ว ตราชาวนา

฿2,490.00 ฿1,990.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะโรตี 24 นิ้ว ตราชาวนา

฿3,250.00 ฿2,600.00