Showing all 19 results

กระทะหอยทอดเหล็ก

กระทะหอยทอด ใช้สำหรับทำหอยทอด ผัดไท มีทั้งแบบเหล็กแผ่น เหล็กหล่อ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีหูด้านข้างสำหรับจับถือ -กระทะหอยทอดเหล็ก,กระทะผัดไทย,กระทะไข่ปลาหมึก,กระทะกุ้ยช่าย

-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็ก 16 นิ้ว ตราชาวนา

฿3,150.00 ฿2,520.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็ก 18 นิ้ว ตราชาวนา

฿3,375.00 ฿2,700.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็ก 20 นิ้ว ตราชาวนา

฿3,690.00 ฿2,952.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็ก 22 นิ้ว ตราชาวนา

฿4,025.00 ฿3,220.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็ก 24 นิ้ว ตราชาวนา

฿4,440.00 ฿3,552.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็ก 26 นิ้ว ตราชาวนา

฿5,600.00 ฿4,480.00
-20%

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็ก 28 นิ้ว ตราชาวนา

฿6,665.00 ฿5,332.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 14 นิ้ว ตราช้าง

฿420.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 16 นิ้ว ตราช้าง

฿550.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 17 นิ้ว ตราช้าง

฿585.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 18 นิ้ว ตราช้าง

฿670.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 2 หู 24 นิ้ว ตราช้าง

฿1,190.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 2 หู 25 นิ้ว ตราช้าง

฿1,335.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 2 หู 26 นิ้ว ตราช้าง

฿2,250.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 2 หู 28 นิ้ว ตราช้าง

฿2,950.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 2 หู 30 นิ้ว ตราช้าง

฿3,330.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 2 หู 32 นิ้ว ตราช้าง

฿3,800.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 20 นิ้ว ตราช้าง

฿780.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด เหล็กหล่อ 22 นิ้ว ตราช้าง

฿920.00