แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

ทัพพีลายไทย

ทัพพีลายไทย ใช้สำหรับคดข้าว ตักข้าว ด้ามโค้งงอ มีลวดลายที่ด้ามจับทัพพี -ทัพพีลายไทยแกะสลัก ทัพพีตักอาหารลายไทย ทัพพีอลูมิเนียมลายไทย ทัพพีตักข้าวลายไทย