แสดง 19 รายการ

ถาดหลุมอลูมิเนียม 26 ซม.อุปกรณ์ใส่อาหาร

อุปกรณ์ใส่อาหาร ใช้สำหรับใส่อาหารเพื่อตัก หรือ ใส่รับประทาน ทำจากอลูมิเนียม เช่น ถาดหลุม อ่างอาหาร ตะกงยาง โถข้าว ถาดเสริฟ ถาดแขก ถาดกลม ถาดเหลี่ยม