แสดง 4 รายการ

หม้อหวด

หม้อหวด หรือ หม้อนึ่งข้าวเหนียวสองชั้น โดยชั้นล่างเป็นชั้นสำหรับใส่น้ำ และผ่านไอน้ำไปหม้อใบบน มีฝาปิด หูจับแบ็กกาไลท์ทนความร้อนอย่างดี

-20%
-20%
-20%
-20%