Showing all 11 results

หม้อลาว หม้อนึ่งข้าวเหนียว

หม้อนึ่งข้าวเหนียว หรือ หม้อลาว ใช้สำหรับนึ่งข้าวเหนียว ทำจากอลูมิเนียม มีขนาดตั้งแต่ 20-28 ซม.