Showing all 12 results

ซึ้งอลูมิเนียม

ซึ้งอลูมิเนียม ใช้สำหรับนึ่งอาหาร นึ่งติ่มซำ นึ่งปลา ซึ้งแต่ละชั้นมีรูสำหรับให้ไอน้ำผ่าน ก้นซึ้งล่างสุดเป็นที่ใส่น้ำเพื่อให้ระเหยขึ้นด้านบน มีฝาปิดเพื่อให้ไอน้ำวนอยู่ภายใน เรียกชื่อต่างๆกันตามการใช้งาน หม้อนึ่งอลูมิเนียม ซึ้งอลูมิเนียม ซึ้งนึี่งติ่มซำ

-40%
฿255.00 ฿152.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 26 ซม.ตราจระเข้

฿523.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 28 ซม.ตราจระเข้

฿638.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 30 ซม.ตราจระเข้

฿693.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 32 ซม.ตราจระเข้

฿743.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 34 ซม.ตราจระเข้

฿853.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 36 ซม.ตราจระเข้

฿1,001.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 40 ซม.ตราจระเข้

฿1,172.00

ของใช้ในครัว

ซึ้ง 44 ซม.ตราจระเข้

฿1,535.00