Showing all 2 results

กระทะไข่ดาว

กระทะไข่ดาว ใช้สำหรับทำไข่กระทะ มีหูจับสองข้าง ก้นกระทะแบน ใช้ยกเสริฟทั้งกระทะ ทำจากอลูมิเนียมทั้งใบ น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม และมีแบบด้ามให้เลือกด้วย