Showing all 6 results

กระทะหอยทอดอลูมิเนียม

กระทะหอยทอดอลูมิเนียม เป็นกระทะก้นแบน มีขอบและหูจับ ใช้สำหรับทำหอยทอด ผัดไท ขนมกุ้ยช่าย ไข่ปลาหมึก ทำจากอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม -กระทะผัดไทย,กระทะไข่ปลาหมึก,กระะทะกุ้ยช่าย

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด อลูมิเนียม 14 นิ้ว ตราศรคู่

฿285.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด อลูมิเนียม 16 นิ้ว ตราศรคู่

฿355.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด อลูมิเนียม 18 นิ้ว ตราศรคู่

฿425.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด อลูมิเนียม 20 นิ้ว ตราศรคู่

฿485.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด อลูมิเนียม 22 นิ้ว ตราศรคู่

฿575.00

กระทะ กระทะเหล็ก กระทะใบบัว กระทะหอยทอด-โรตี

กระทะหอยทอด อลูมิเนียม 24 นิ้ว ตราศรคู่

฿685.00